Örebro – Med företagen i fokus

Exakt när Örebro grundades och vad då staden kallades är något oklart. Däremot finns det skriftliga donationsbrev (1100-talet) där ordet Horebro nämns. Man tror att Horebro är benämningen för den bro som sedan gick under namnet Örebron (bron i staden som går över Svartån). Går man sedan fram till 1260 blir det tydligare att det är just Örebro som omnämns då det i skrift finns nämnt en ort vid namn Ørabro.

En stor orsak till att Örebro växte upp som stad för så länge sedan är dess läge. Tidigt fanns det sju stora landsvägar som gick i närheten av den uppväxande staden. Utöver det fanns mycket bra förbindelser via Hjälmaren till Mälaren.

Dess positiva läge speglar sig även i dagens stad då det är en stor handelsstad med stort fokus på logistik. Flygplatsen ligger 12km från centrum, Mälarbanan (tåg) har skapat snabb kommunikation till Stockholm och från staden går det hela 9 stora utfarter. Att det är en tågknut är tydligt då staden har två stationer, Södra- samt Centralstationen. Av dessa är Centralstationen den som används mest och det är även här som stadens resecentrum finns. Med andra ord både långfärdsbussar samt lokalbussar har sina hållplatser här. De som vill åka lokalt behöver sällan vänta på lokalbussarna. Till de större stadsdelarna går det bussar var 10:e eller var 15:e minut vilket

Länge fanns det även en livlig hamn med stor handel via sjöfarten. Detta har däremot minskat och hamnområdet har blivit ett område där fokus istället ligger på turister. En mycket liten del av hamnområdet används idag till frakt och det är nu småbåtar och turistbåtar som dominerar trafiken.