De flesta företag hyr lokaler från fastighetsägare. Men det är kanske inte alltid den rätta metoden. Situationen för just ditt företag kan betyda att det är mer värt att faktiskt äga fastigheten istället. 

Huruvida det är mer värt att äga än att hyra är inte en enkel fråga då många faktorer kommer att ha en finger med i spelet. Det kan mycket väl vara fallet för många verksamheter att det är mer praktiskt att vara hyresgäst. Men för somliga företag kan det faktiskt vara en sund investering att äga verksamsfastigheten själv.

Att som företag äga sin egen fastighet kommer självfallet med ett par förändringar från att helt enkelt hyra fastigheten. Och de flesta är knappast svår att lista ut. Som fastighetsägare kommer ju dock ansvaret över byggnadens underhåll falla på företaget och någon hyresvärd. Skulle ni börja uppleva problem med något som avloppet i byggnaden är det ju upp till er att anlita en firma för att hantera det istället för att bara ta kontakt med hyresvärden och låta dem sköta allt.

En stor faktor att tänka på när ni överväger fastighetsköp är det faktum att fastigheter löper alltid risk för värdeminskning.  Vilket kan vara ett problem då företaget nästan garanterat kommer att ha ett lån på fastigheten som stipulerar att långivaren vidtar åtgärder om fastighetens värde sjunker under en viss gräns. Och den vanligaste åtgärden vid detta fall är att långivaren höjer räntan på lånet då det nu anses som mer riskfyllt.

Och medan det är en viktig punkt är det bara en av många. Se därför till att göra all efterforskning innan något beslut tas och väg alla för- och nackdelar mot varandra.