Att jobba med kommunen

Kommunerna är den största arbetsgivaren i offentlig sektor och tar dessutom och inhandlar dessutom väldigt mycket produkter och tjänster från privata företag. Hur gör man då om man på ett eller annat sätt vill ta sig in i detta och börja arbeta med kommunen?

arbetar avtal glad

Hitta jobb

Om man som privatperson vill börja jobba på kommunen så finns det många olika alternativ beroende på vad man har för kvalifikationer och intressen. Om man är tidigt i eller inte har påbörjat sin karriär så har Örebro kommun en sida med information om de yrken de beräknar ha brist inom i framtiden. Där listar de bland annat olika typer av lärare, undersköterskor, socialsekreterare samt chefer.

Som företagare

Även för de som driver företag så finns det stora möjligheter att arbeta med kommunen. Enligt lag så måste kommunen vid varje större inköp genomföra en så kallad offentlig upphandling. Detta betyder att de lägger ut en förfrågan där de ställer krav på tjänsten eller varorna de behöver som företag sedan får lägga anbud på.

Processen kan vara ganska svår för de som inte deltagit i en anbudsprocess tidigare vilket gör att man ofta kan behöva lite hjälp på vägen. Då man dessutom tävlar mot många andra företag så är det viktigt att man uttrycker sig väl i anbudet. Att man bemöter exakt de behov som i detta fallet kommunen har. Magnus Josephson har på sin hemsida information om hur processen ser ut för både kommunen samt för dig som företagare. För de som vill satsa lite mer seriöst på att vinna offentliga upphandlingar så erbjuder de dessutom konsulttjänster och utbildningar.