Sverige ett land i framkant

Sverige är ett fantastiskt land på många sätt. Vi har kommit långt när det kommer till den tekniska utvecklingen som har med datorer och IT att göra. Även om det finns länder som kommit betydligt längre så ligger vi i framkant med mycket.

Sedan länge så har industrin varit det som drivit Sverige framåt, vi har klassiska företag som SKF, Svenska Kullager Fabriken och Volvo som tidigt var med och formade vårt land till det vi ser idag. Dagens digitala och teknologiska framfart kan ha dessa att tacka för mycket. Det kanske inte uppfinns några skiftnycklar och kullager idag, däremot inom IT så kommer det mycket.

Att våga testa och skapa nya innovationer kräver mycket mod. Självklart så krävs det mycket ekonomiska resurser för vissa innovationer. När det kommer till det digitala så har vi i Sverige kommit långt även om vi har mycket kvar att arbeta på så har vi skapat en infrastruktur i vårt land som förhoppningsvis klara fortsatt utveckling av det digitala bredbandet bland annat.

Det finns saker som vi gör i vårt avlånga land som andra länder blir väldigt imponerade av och försöker skapa liknande saker. Om vi nämner bara en sak kan det vara föräldraledighet som är otänkbart i många andra länder.

Renovering av fastigheten

Våra städer behöver bostäder och fastigheter för att kunna bo och arbeta. Oavsett vilken fastighet som behöver renovering så krävs det en planering och en strategi hur renovering ska gå till. För alla så gäller det att få en så effektiv som möjligt till ett så attraktivt pris som det bara går att få.

Om det är en bostadsrätt som ska renovera en fastighet så tas detta vid en årsstämma och beslut fattas av denna stämma. Sedan så får styrelsen i uppdrag om upphandling av entreprenadfirmor att genomföra denna renovering. Enskilda fastighetsägare vill också få in relevanta offerter för den renovering som ska utföras till ett så fördelaktigt pris som möjligt.

För att underlätta för bostadsrättsföreningar och enskilda fastighetsägare så kan det löna sig att ta in konsultföretag som kan detta med stambyten eller liknande. Med hjälp från konsultbolaget så kan anbudsförfarande och annat gå betydligt smidigare med en som sköter om alla anbud.

Det är viktigt att fastigheter hålls efter och att de flesta vet att fastighetens värde höjs då det renoveras och saker förbättras som standard och annat i och på fastigheten. En bostadsrätt som ökar standarden gör att lägenheterna blir mer attraktiva och även dessa ökar i värde vilket är positivt för lägenhets innehavaren.

För den enskilde fastighetsägaren så gäller det att se till att hålla efter sina fastigheter på samma sätt, värdet ökar och en renovering kanske kan kännas tuff just för tillfället men om man ser i det långa loppet så kan man säkert räkna ihop den och få tillbaka betydligt mer för fastigheten när och om man säljer den.

 

Sverige som IT nation

Vi har kommit lång som IT nation i Sverige även om det fortfarande finns vissa svarta fläckar på kartan över bredbandsuppkopplingar över landet, det arbetas konstant för att förbättra denna karta.

Utvecklingen inom IT har verkligen gått fort och vi ser allt fler aktörer på marknaden idag än tidigare, både de som levererar nyheter online men också företag som arbetar med infrastruktur och annat inom data världen. Vi är i princip ständigt uppkopplade och på ett sätt så blir vi väldigt sårbara med våra trådlösa nätverk och annat. Därför är det viktigt att se över sina system och hitta lösningar om nätet skulle ligga nere en period.

Utbyggnaden av bredband pågår ständigt och även staten går in med stöd för detta, speciellt på landsbygden där det krävs extra arbete för att bygga bredband. Enligt ett pressmeddelande i november 2016 så går staten in med ytterligare en miljard i satsningen med bredband på landsbygden. Om vi ska kunna verka och leva på den ort vi bor på så är det viktigt att få funktionella uppkopplingar.

Vill du kolla upp just din ort hur det ser ut där så kan du gå in på Bredbandskartan för att se hur utvecklingen är. Sök på ort eller på den teknik som du är intresserad av för att kontrollera hur utbyggnaden ser ut idag. Det kan vara av intresse främst för dig som finns i ett område där det diskuteras utbyggnad av bredband och förhoppningen är att hela Sverige ska bli en bra IT nation.

Bostadsrättsföreningens uppbyggnad

En bostadsrättsförening fungerar som ett bolag med en styrelse som ansvarar för olika delar inom verksamheten. De ser till att sköta allt pappersjobb och ändringar till bolagsverket. Det finns klara regler runt hur en bostadsrättsförening ska fungera. Föreningen måste ha minst tre ledamöter och utses på föreningsstämman. För att sitta med i en styrelse bör du vara väl insatt i hur föreningen fungerar och de olika bestämmelser som finns. Du ska även vara intresserad av ditt uppdrag.

tegelvägg

Påverkan av andra

Du besitter ganska stor makt om du sitter med i bostadsrättsföreningen och du kan påverka vad medlemmarna ska tycka i vissa sakfrågor. Ibland så räcker er gemensamma kunskap inte till utan det kanske krävs specialister i ämnet. Det kan till exempel vara en tvist av något slag, eller att ni behöver göra en stadgeändring då ni upptäckt brister i föreningens regler. Då kan det vara nyttigt att ta in professionell hjälp.

Bolagsverket

På Bolagsverkets hemsida hittar du bra och matnyttig information som du kan läsa och få råd i hur du driver din förening och vad reglerna säger om den. Det är viktigt att reglerna och stadgarna efterföljs så att allt går rätt och riktigt till i er bostadsrättsförening. Det är bra om styrelsen informerar medlemmarna med jämna mellanrum om det blivit några förändringar i lagar och regler.

Sitta i styrelsen

Att sitta med i styrelsen kan vara lite tufft i början, men efter ett tag kommer föreningen att snurra på rejält och du kommer att njuta av att arbeta inom styrelsen. Du kommer träffa nya människor och lära känna de flesta som bor inom området. Du och föreningen blir en naturlig träffpunkt och någon de kan förlita sig till i olika bostadsfrågor. Du blir den förlängda armen för de boende, en trygg och stabil person som alla kan lita på.

Årsmötet

På årsmötet ska ni inom styrelsen presentera hur året varit och lägga fram en årsredovisning för vad ni gjort och hur ekonomin inom föreningen har skötts. Förutom det väljs normalt sett också en ny styrelse för det kommande verksamhetsåret. Föreningsstämma som det också kallas är viktig för föreningen då alla stora beslut för kommande år fattas under denna stämma. Därav så är det viktigt att så många av föreningens medlemmar närvarar vid dessa.

Att jobba med kommunen

Kommunerna är den största arbetsgivaren i offentlig sektor och tar dessutom och inhandlar dessutom väldigt mycket produkter och tjänster från privata företag. Hur gör man då om man på ett eller annat sätt vill ta sig in i detta och börja arbeta med kommunen?

arbetar avtal glad

Hitta jobb

Om man som privatperson vill börja jobba på kommunen så finns det många olika alternativ beroende på vad man har för kvalifikationer och intressen. Om man är tidigt i eller inte har påbörjat sin karriär så har Örebro kommun en sida med information om de yrken de beräknar ha brist inom i framtiden. Där listar de bland annat olika typer av lärare, undersköterskor, socialsekreterare samt chefer.

Som företagare

Även för de som driver företag så finns det stora möjligheter att arbeta med kommunen. Enligt lag så måste kommunen vid varje större inköp genomföra en så kallad offentlig upphandling. Detta betyder att de lägger ut en förfrågan där de ställer krav på tjänsten eller varorna de behöver som företag sedan får lägga anbud på.

Processen kan vara ganska svår för de som inte deltagit i en anbudsprocess tidigare vilket gör att man ofta kan behöva lite hjälp på vägen. Då man dessutom tävlar mot många andra företag så är det viktigt att man uttrycker sig väl i anbudet. Att man bemöter exakt de behov som i detta fallet kommunen har. Magnus Josephson har på sin hemsida information om hur processen ser ut för både kommunen samt för dig som företagare. För de som vill satsa lite mer seriöst på att vinna offentliga upphandlingar så erbjuder de dessutom konsulttjänster och utbildningar.

 

 

Hur du avvecklar ditt företag

Det finns många olika anledningar till att avveckla ett företag. Företaget kanske inte ger den avkastning som man hoppats på eller så vill företagaren helt enkelt pröva på nya utmaningar. Det finns fem tillvägagångssätt för att avveckla bolaget.
closed

Likvidation

Ett förslag om likvidation lämnas in från aktieägaren eller styrelsen som följer med en kallelse till bolagsstämma. Bolagsstämman behandlar sedan beslutet och avgör om likvidationen ska äga rum. Beslutet om likvidation gäller omedelbart och ska anmälas till bolagsverket.

Försäljning

En annan möjlighet är att sälja företaget. Detta behöver inte hanteras av bolagsverket, utan är ett privat beslut inom företaget. Ofta är det enklare att hitta en köpare om företagets affärer är i ordning, såsom deklarationer och bokföringen. Däremot är det även möjligt att sälja företag som gått med förlust.

Fusion

Fusion betyder att bolagets tillgångar och skulder tas över av ett annat företag. Detta kan ske genom att ett aktiebolag tar över ett eller flera andra bolag (absorption) eller genom att två eller flera bolag bildar ett nytt företag (överlåtande bolag).

Delning

Genom delning tar ett eller flera andra bolag över aktiebolagets tillgångar och skulder. Detta kan innebära att det överlåtande bolaget upplöses helt eller genom partiell delning som innebär att bara en del av bolaget överlåts.

Konkurs

En konkurs innebär att företaget upphör och alla tillgångar går åt till att betala dess skulder. Anledningen till att ett aktiebolag försätts i konkurs beror ofta på att bolaget inte kan betala av sina skulder och att dessa problem inte endast är tillfälliga. Konkurs är något som beslutas av tingsrätten på den ort där företaget är registrerat.

Alla dessa metoder kan vara komplicerade och tar oftast en lång tid. Däremot finns det ett alternativ för dig som letar efter en snabb och effektiv lösning – att sälja bolaget till ett företag som Citadellet Likvidationer AB.

Genom att sälja bolaget får du konkurrenskraftigt betalt. Hela processen går snabbt och kan vara klar inom ett par dagar. Företaget tar över allt ansvar och sköter avvecklingen åt dig, vilket gör processen enkel och trygg. Du kan vanligtvis maila din resultat- och balansrapport för att få ett erbjudande.

Flytta till Örebro

Örebro är en vacker stad. Eller rättare sagt en fantastiskt vacker stad. Människor som besöker Örebro brukar vara rörande överens: den här staden är så vacker att i princip alla som varit här gärna skulle rekommendera en vän att åka hit.

Orebro-castle-Örebro-slott

När bostadspriserna i Stockholm når alltmer astronomiska nivåer börjar många söka alternativ i närområdet. Dels för att till en början kunna pendla, men på sikt även finna jobb på den nya orten. Fler och fler upptäcker Örebro, en stad som har allt som Stockholm har – utom trafiken och stressen. Och prisnivåerna förstås.

Värt att komma ihåg inför flytten

  • Adressändring. Kom ihåg att göra i god tid
  • Flyttstädning. Det går att göra själv, men få har ork eller lust mitt under flyttstress och stök. Ta hjälp utifrån och få mer tid till allt de tusen andra saker du ska göra vid flytten.
  • Abonnemang på el, telefon, mobil, tv, tidning mm. Än viktigare att göra i tid: vissa bolag kan kräva upp till tre månaders uppsägningstid, även om du flyttar till en annan del av landet eller utomlands.
  • Byta skola. Kom ihåg att söka ny skola för dina barn så snart ni bestämt att flytta. (Ifall du inte har barn behöver det här inte göras.)

…och glöm inte

I Örebro bor du billigare. Vare sig du vill bo i lägenhet, radhus eller villa. En stockholmare ägnar i snitt 60 minuter åt att ta sig till och från jobbet medan du som bor i Örebro behöver högst 20 minuter. Kvadratmeterpriset för en villa i Örebro är mindre än hälften av vad ett likvärdigt hus kostar i Sundbyberg: Du får alltså två hus i Örebro för samma pris som ett enda utanför Stockholm.

Bo i Örebro

örebro slott

Örebro är en stad som växer kraftigt i form av invånare. För att kunna möta den ökade efterfrågan på hem byggs dock som tur var även en stor mängd nya bostäder. Här nedan listar vi de vanligaste typerna av boende man kan vilja skaffa. 

Tillfälligt boende

För de som reser finns det i Örebro ett antal hotell att välja bland. Det mest anrika hotellet finns i en byggnad som är konstruerad redan 1858, alldeles intill Örebro slott vid svartån. Hotellet som även kallas Stora Hotellet, ägs och administreras idag av Elite hotels med två restauranger och en bar i anslutning. Självklart finns det även konferensmöjligheter på hotellet om resan är i affärssyfte.

Hitta bostad

I Örebro finns det ett stort antal bostadsföretag etablerade, även utbudet av mäklare är stort. Det kommunala bostadsbolaget är kommunens största uthyrare av bostäder med allt från lägenheter till villor och radhus. De har en egen bostadskö som man kan ställa sig utan någon kostnad.

Bygga bostad

Örebro kommun har satsat stort på att försöka uppmuntra byggandet av nya flerbostadshus inom staden. All information intresserade entreprenörer kan behöva finns att hitta på deras hemsida. Även priserna är klara och publika och klara överallt förutom de mest centrala delarna där det istället sker en förhandling/anbudsgivning.

Om man vill bygga ett enkelt hus till sig själv så finns det även många sådana tomter att köpa. Dessa går att hitta genom en tjänst på kommunens hemsida.

Holmgrens Volkswagenmuseum

På Holmgrens Volkswagenmuseum går det att se alla bilmodeller som producerats av företaget mellan år 1949 och 1975. En unik samling som verkligen speglar bilmärkets utveckling och framsteg. Men det är inte bara de klassiska ”bubblorna” som visas utan även de mer annorlunda modellerna. Eller vad sägs om ”bubbel-limo”.

På Örebros hemsida står det att detta ska vara ”Världens största Volkswagenmuseum”. Detta är något missvisande. De som har ett stort intresse för denna bilmodell bör åka ner till Tyskland och besöka den stora fabriken där även en mycket stor utställning av äldre modeller finns. Detta med guidade visningar på en mängd språk. Men om det just kallas för museum är inte helt säkert…

Leksaksnostalgirum

Tre mil söder om staden Örebro ligger Leksaksnostalgirum vilket är ett leksaksmuseum som är ett ”måste” för alla som älskar leksaker och vill minnas tillbaka till tiden då allt inte var digitalt.

Här är det 50- och 60-talet som dominerar och sammanlagt kan besökarna se på över 2500 olika leksaker som tydligt speglar denna tid. Stora delar av samlingen är delar av Jan Myrtops kända leksakssamling och detta då främst när det kommer till modeller av exempelvis flygplan, tåg och bilar.

Museet har enbart öppet efter överenskommelse. Den som har intresse bör därför kontakta museet först för att vara säker på att kunna komma in och se alla leksakerna. Enklast är att ringa på 070-378 66 14.