Hur man tar sig genom stora projekt

På företaget dyker det alltid upp större och längre projekt: arbetsuppgifter som ska fortgå under en längre period och som har en strikt deadline att följa. Projektet kan bestå av en mindre grupp personer eller flera tusen medarbetare. Det är ett stressigt jobb att ansvara över ett projekt och kan vara svårt att driva igenom och nå slutmålet. 

Flytande planering

I början av ett projekt gör man alltid en planering, en slags detaljplan över projektet från början till slut. Man håller möten för att lösa framtida problem och se var det kan bli flaskhalsar. Men det betyder inte att saker och ting kommer att flyta på. Det finns alltid oförutsägbara variabler och problem som man inte ens har tänkt på. Då gäller det att planeringen är flytande, det vill säga att det går att ändra i planeringen medan man jobbar. Det kallas ofta för agil planering och något som alla i projektets ledning borde vara väl insatta i för att kunna arbeta med dessa metoder.

Få driv i projektet

Ett stort och långgående projekt kommer att innehålla tråkiga delmoment, eller moment där allting verkar gå fel. Vid sådana tillfällen är det extra viktigt att alla medarbetare kan tackla motgångarna och hålla kvar sitt driv. Ett projekt kräver hängivenhet i alla led. Det är bra att peppa och uppmuntra sin medarbetare. Försök att hitta tillfällen där ni kan samlas och prata om projektet, ge medarbetarna ett forum där de kan tala öppet om hur det går, om de problem och framgånger som de möter.

Halvvägs igenom, eller redan i starten, kan projektledningen bjuda in medarbetarna till en kickoff. Där kan ni lära känna varandra, prata om projektet och ha roligt ihop. Teambuildning är ett vanligt tema på kickoffer och är ni en mindre grupp är det helt klart väsentligt att alla har samma driv. I större projekt med hundra eller tusen personer är det svårare att skapa en slags gemenskap men ändå viktigt att alla delar förstår att projektet inte går att genomföra utan dem!

Tydliga roller

Något som alltid är viktigt när många är inblandade i ett och samma projekt är att alla roller är tydligt definierade och alla vet vilket ansvar de har. Om ett problem dyker upp blir det lätt att identifiera vems ansvar detta är och således vem som kan ha svar på hur problemet ska tacklas. Detta betyder dock inte att alla måste hålla fast vid detta och inte göra något utanför sin egen roll. Stora projekt avslutas genom samarbeten och detta är inget som naturligt uppstår när alla bara ignorerar saker som faller utanför deras område. Engagemang är det som får arbetet att drivas framåt, och när alla kan känna engagemang inte bara för sin egen del utan även för projektet som en helhet kommer detta även bli synligt i det slutgiltiga resultatet.

Sverige som IT nation

Vi har kommit lång som IT nation i Sverige även om det fortfarande finns vissa svarta fläckar på kartan över bredbandsuppkopplingar över landet, det arbetas konstant för att förbättra denna karta.

Utvecklingen inom IT har verkligen gått fort och vi ser allt fler aktörer på marknaden idag än tidigare, både de som levererar nyheter online men också företag som arbetar med infrastruktur och annat inom data världen. Vi är i princip ständigt uppkopplade och på ett sätt så blir vi väldigt sårbara med våra trådlösa nätverk och annat. Därför är det viktigt att se över sina system och hitta lösningar om nätet skulle ligga nere en period.

Utbyggnaden av bredband pågår ständigt och även staten går in med stöd för detta, speciellt på landsbygden där det krävs extra arbete för att bygga bredband. Enligt ett pressmeddelande i november 2016 så går staten in med ytterligare en miljard i satsningen med bredband på landsbygden. Om vi ska kunna verka och leva på den ort vi bor på så är det viktigt att få funktionella uppkopplingar.

Vill du kolla upp just din ort hur det ser ut där så kan du gå in på Bredbandskartan för att se hur utvecklingen är. Sök på ort eller på den teknik som du är intresserad av för att kontrollera hur utbyggnaden ser ut idag. Det kan vara av intresse främst för dig som finns i ett område där det diskuteras utbyggnad av bredband och förhoppningen är att hela Sverige ska bli en bra IT nation.

Att jobba med kommunen

Kommunerna är den största arbetsgivaren i offentlig sektor och tar dessutom och inhandlar dessutom väldigt mycket produkter och tjänster från privata företag. Hur gör man då om man på ett eller annat sätt vill ta sig in i detta och börja arbeta med kommunen?

arbetar avtal glad

Hitta jobb

Om man som privatperson vill börja jobba på kommunen så finns det många olika alternativ beroende på vad man har för kvalifikationer och intressen. Om man är tidigt i eller inte har påbörjat sin karriär så har Örebro kommun en sida med information om de yrken de beräknar ha brist inom i framtiden. Där listar de bland annat olika typer av lärare, undersköterskor, socialsekreterare samt chefer.

Som företagare

Även för de som driver företag så finns det stora möjligheter att arbeta med kommunen. Enligt lag så måste kommunen vid varje större inköp genomföra en så kallad offentlig upphandling. Detta betyder att de lägger ut en förfrågan där de ställer krav på tjänsten eller varorna de behöver som företag sedan får lägga anbud på.

Processen kan vara ganska svår för de som inte deltagit i en anbudsprocess tidigare vilket gör att man ofta kan behöva lite hjälp på vägen. Då man dessutom tävlar mot många andra företag så är det viktigt att man uttrycker sig väl i anbudet. Att man bemöter exakt de behov som i detta fallet kommunen har. Magnus Josephson har på sin hemsida information om hur processen ser ut för både kommunen samt för dig som företagare. För de som vill satsa lite mer seriöst på att vinna offentliga upphandlingar så erbjuder de dessutom konsulttjänster och utbildningar.

 

 

Hur du avvecklar ditt företag

Det finns många olika anledningar till att avveckla ett företag. Företaget kanske inte ger den avkastning som man hoppats på eller så vill företagaren helt enkelt pröva på nya utmaningar. Det finns fem tillvägagångssätt för att avveckla bolaget.
closed

Likvidation

Ett förslag om likvidation lämnas in från aktieägaren eller styrelsen som följer med en kallelse till bolagsstämma. Bolagsstämman behandlar sedan beslutet och avgör om likvidationen ska äga rum. Beslutet om likvidation gäller omedelbart och ska anmälas till bolagsverket.

Försäljning

En annan möjlighet är att sälja företaget. Detta behöver inte hanteras av bolagsverket, utan är ett privat beslut inom företaget. Ofta är det enklare att hitta en köpare om företagets affärer är i ordning, såsom deklarationer och bokföringen. Däremot är det även möjligt att sälja företag som gått med förlust.

Fusion

Fusion betyder att bolagets tillgångar och skulder tas över av ett annat företag. Detta kan ske genom att ett aktiebolag tar över ett eller flera andra bolag (absorption) eller genom att två eller flera bolag bildar ett nytt företag (överlåtande bolag).

Delning

Genom delning tar ett eller flera andra bolag över aktiebolagets tillgångar och skulder. Detta kan innebära att det överlåtande bolaget upplöses helt eller genom partiell delning som innebär att bara en del av bolaget överlåts.

Konkurs

En konkurs innebär att företaget upphör och alla tillgångar går åt till att betala dess skulder. Anledningen till att ett aktiebolag försätts i konkurs beror ofta på att bolaget inte kan betala av sina skulder och att dessa problem inte endast är tillfälliga. Konkurs är något som beslutas av tingsrätten på den ort där företaget är registrerat.

Alla dessa metoder kan vara komplicerade och tar oftast en lång tid. Däremot finns det ett alternativ för dig som letar efter en snabb och effektiv lösning – att sälja bolaget till ett företag som Citadellet Likvidationer AB.

Genom att sälja bolaget får du konkurrenskraftigt betalt. Hela processen går snabbt och kan vara klar inom ett par dagar. Företaget tar över allt ansvar och sköter avvecklingen åt dig, vilket gör processen enkel och trygg. Du kan vanligtvis maila din resultat- och balansrapport för att få ett erbjudande.

NEA – Närkes Elektriska

Ett av de stora företag som verkligen förknippas med Örebro är NEA (Närkes Elektriska). Företaget startade här 1931och var från början en del av det betydligt större företaget ASEA.

Men år 1949 fick NEA stå helt på egna ben och bli ett fristående företag. Inriktningen har redan från början varit elinstallationer samt försäljning av produkter inom detta område. Idag är det ett mycket stort företag som levererar elprodukter med främst företag som kunder.

NEA ingår nu i NEA-gruppen vilket består av sex olika företag som gemensamt har ca 2500 anställda.

Även om NEA idag finns över stora delar av landet så har man kvar sina rötter i Örebro. Här ligger fortfarande huvudkontoret och med tanke på hur många anställda som finns i staden blir NEA en av Örebros större arbetsgivare.