Att jobba med kommunen

Kommunerna är den största arbetsgivaren i offentlig sektor och tar dessutom och inhandlar dessutom väldigt mycket produkter och tjänster från privata företag. Hur gör man då om man på ett eller annat sätt vill ta sig in i detta och börja arbeta med kommunen?

arbetar avtal glad

Hitta jobb

Om man som privatperson vill börja jobba på kommunen så finns det många olika alternativ beroende på vad man har för kvalifikationer och intressen. Om man är tidigt i eller inte har påbörjat sin karriär så har Örebro kommun en sida med information om de yrken de beräknar ha brist inom i framtiden. Där listar de bland annat olika typer av lärare, undersköterskor, socialsekreterare samt chefer.

Som företagare

Även för de som driver företag så finns det stora möjligheter att arbeta med kommunen. Enligt lag så måste kommunen vid varje större inköp genomföra en så kallad offentlig upphandling. Detta betyder att de lägger ut en förfrågan där de ställer krav på tjänsten eller varorna de behöver som företag sedan får lägga anbud på.

Processen kan vara ganska svår för de som inte deltagit i en anbudsprocess tidigare vilket gör att man ofta kan behöva lite hjälp på vägen. Då man dessutom tävlar mot många andra företag så är det viktigt att man uttrycker sig väl i anbudet. Att man bemöter exakt de behov som i detta fallet kommunen har. Magnus Josephson har på sin hemsida information om hur processen ser ut för både kommunen samt för dig som företagare. För de som vill satsa lite mer seriöst på att vinna offentliga upphandlingar så erbjuder de dessutom konsulttjänster och utbildningar.

Hur du avvecklar ditt företag

Det finns många olika anledningar till att avveckla ett företag. Företaget kanske inte ger den avkastning som man hoppats på eller så vill företagaren helt enkelt pröva på nya utmaningar. Det finns fem tillvägagångssätt för att avveckla bolaget.
closed

Likvidation

Ett förslag om likvidation lämnas in från aktieägaren eller styrelsen som följer med en kallelse till bolagsstämma. Bolagsstämman behandlar sedan beslutet och avgör om likvidationen ska äga rum. Beslutet om likvidation gäller omedelbart och ska anmälas till bolagsverket.

Försäljning

En annan möjlighet är att sälja företaget. Detta behöver inte hanteras av bolagsverket, utan är ett privat beslut inom företaget. Ofta är det enklare att hitta en köpare om företagets affärer är i ordning, såsom deklarationer och bokföringen. Däremot är det även möjligt att sälja företag som gått med förlust.

Fusion

Fusion betyder att bolagets tillgångar och skulder tas över av ett annat företag. Detta kan ske genom att ett aktiebolag tar över ett eller flera andra bolag (absorption) eller genom att två eller flera bolag bildar ett nytt företag (överlåtande bolag).

Delning

Genom delning tar ett eller flera andra bolag över aktiebolagets tillgångar och skulder. Detta kan innebära att det överlåtande bolaget upplöses helt eller genom partiell delning som innebär att bara en del av bolaget överlåts.

Konkurs

En konkurs innebär att företaget upphör och alla tillgångar går åt till att betala dess skulder. Anledningen till att ett aktiebolag försätts i konkurs beror ofta på att bolaget inte kan betala av sina skulder och att dessa problem inte endast är tillfälliga. Konkurs är något som beslutas av tingsrätten på den ort där företaget är registrerat.

Alla dessa metoder kan vara komplicerade och tar oftast en lång tid. Däremot finns det ett alternativ för dig som letar efter en snabb och effektiv lösning – att sälja bolaget till ett företag som Citadellet Likvidationer AB.

Genom att sälja bolaget får du konkurrenskraftigt betalt. Hela processen går snabbt och kan vara klar inom ett par dagar. Företaget tar över allt ansvar och sköter avvecklingen åt dig, vilket gör processen enkel och trygg. Du kan vanligtvis maila din resultat- och balansrapport för att få ett erbjudande.

NEA – Närkes Elektriska

Ett av de stora företag som verkligen förknippas med Örebro är NEA (Närkes Elektriska). Företaget startade här 1931och var från början en del av det betydligt större företaget ASEA.

Men år 1949 fick NEA stå helt på egna ben och bli ett fristående företag. Inriktningen har redan från början varit elinstallationer samt försäljning av produkter inom detta område. Idag är det ett mycket stort företag som levererar elprodukter med främst företag som kunder.

NEA ingår nu i NEA-gruppen vilket består av sex olika företag som gemensamt har ca 2500 anställda.

Även om NEA idag finns över stora delar av landet så har man kvar sina rötter i Örebro. Här ligger fortfarande huvudkontoret och med tanke på hur många anställda som finns i staden blir NEA en av Örebros större arbetsgivare.