Det finns många olika anledningar till att avveckla ett företag. Företaget kanske inte ger den avkastning som man hoppats på eller så vill företagaren helt enkelt pröva på nya utmaningar. Det finns fem tillvägagångssätt för att avveckla bolaget.
closed

Likvidation

Ett förslag om likvidation lämnas in från aktieägaren eller styrelsen som följer med en kallelse till bolagsstämma. Bolagsstämman behandlar sedan beslutet och avgör om likvidationen ska äga rum. Beslutet om likvidation gäller omedelbart och ska anmälas till bolagsverket.

Försäljning

En annan möjlighet är att sälja företaget. Detta behöver inte hanteras av bolagsverket, utan är ett privat beslut inom företaget. Ofta är det enklare att hitta en köpare om företagets affärer är i ordning, såsom deklarationer och bokföringen. Däremot är det även möjligt att sälja företag som gått med förlust.

Fusion

Fusion betyder att bolagets tillgångar och skulder tas över av ett annat företag. Detta kan ske genom att ett aktiebolag tar över ett eller flera andra bolag (absorption) eller genom att två eller flera bolag bildar ett nytt företag (överlåtande bolag).

Delning

Genom delning tar ett eller flera andra bolag över aktiebolagets tillgångar och skulder. Detta kan innebära att det överlåtande bolaget upplöses helt eller genom partiell delning som innebär att bara en del av bolaget överlåts.

Konkurs

En konkurs innebär att företaget upphör och alla tillgångar går åt till att betala dess skulder. Anledningen till att ett aktiebolag försätts i konkurs beror ofta på att bolaget inte kan betala av sina skulder och att dessa problem inte endast är tillfälliga. Konkurs är något som beslutas av tingsrätten på den ort där företaget är registrerat.

Alla dessa metoder kan vara komplicerade och tar oftast en lång tid. Däremot finns det ett alternativ för dig som letar efter en snabb och effektiv lösning – att sälja bolaget till ett företag som Citadellet Likvidationer AB.

Genom att sälja bolaget får du konkurrenskraftigt betalt. Hela processen går snabbt och kan vara klar inom ett par dagar. Företaget tar över allt ansvar och sköter avvecklingen åt dig, vilket gör processen enkel och trygg. Du kan vanligtvis maila din resultat- och balansrapport för att få ett erbjudande.