Som ett företag bör man alltid tänka framåt. Det gäller att sätta tydliga och realistiska mål för framtiden och kontinuerligt arbeta mot dem.

För att kunna sätta ett tillväxt mål man realistiskt sett kan nå gäller det att ha goda insikter i företaget ekonomi och marknaden man verkar inom. Men mer än så måste man lämna utrymme för eventuella händelser, både interna och externa, som kan påverka tillväxten. Det kan vara motiverande att sätta ambitiösa mål, men också riskabelt om man sedan måste svara till styrelsen och eventuella aktieägare varför man inte lyckats uppnå dessa mål.

Som ett nytt företag kan det vara svårt att skapa en riktigt tillväxtplan. Detta beror på att en faktor som många företag förlitar sig på är tidigare års tillväxt. Man kan då exempelvis titta på konkurrenter och estimera utifrån deras framgångar. Men det är inte något man bör se som skrivet i sten.

Tillväxtmål behöver inte bara vara mer omsättning. Man kan också sätta som mål att ta sig in på nya marknader eller expandera till andra orter. Det viktiga är att man klart och tydligt kan kartlägga hur dessa mål ska kunna nås.