Något som inte görs så ofta men som förmodligen måste utföras under en 30-årsperiod är stambyte. Vid stambyte i bostadsfastigheter så är det rätt omfattande och alla boende blir berörda av detta.

Här så gäller det att man har informerat alla på vad som komma skall och att man läser på vad som innebär med ett stambyte. Som fastighetsägare så gäller det att meddela om när det ska genomföras och hur länge det kommer att ta innan allt är klart. Det gäller att ordna med tillfälliga lösningar för vatten och avlopp och detta kan göras genom att ställa upp baracker med toaletter och badrum på gården utanför fastigheten där stambytet ska genomföras.

Även tvättmöjligheterna bör ses över och det kan under en period vara så att man får rätta sig efter de lösningar som ges. Kanske man får gå över till grannhus och tvätta under tiden som stambytet genomförs i den egna fastigheten. Samt vara beredd att upplåta den egna tvättstugan när nästkommande hyreshus ska få sina stammar utbytta. Det är som sagt ett relativt omfattande arbete med detta men de som arbetar med stambyte har den erfarenhet som krävs och gör detta så snabbt de bara kan.

Ett stambyte innebär förbättringar av livskvalité för de som bor i bostäderna och får genom detta ett nytt och fräscht badrum och med ett avlopp som kommer att klara sig de närmaste trettio åren utan större problem.